Problemer i parforhold kan tage sig uforståelige ud og opstå, uden at vi egentlig  ønsker det

Forelskelse og parforhold (af alle typer) oplever vi som regel som en berigelse og udvidelse af vores liv. Men (som bekendt for mange) kan oplevelsen af partneren ofte hen ad vejen skifte, og han/hun bliver vanskelig at kommunikere klart med, og såvel afstandstagen som måske had kommer til at fylde mere end vi egentlig ønsker.

Det er der sådan set ikke noget mærkeligt ved! Den nærhed og tryghed, der kan herske i et forhold betyder også, at vi tit før eller senere ubevidst begynder at udspille vores personlige historie med partneren som lige så ubevidst medspiller. Da de fleste har uafsluttede problematiske temaer i deres liv, er det almindeligt, at projicere egne problematikker på partneren, så han/hun ikke længere opleves klart. Når begge begynder på dette, kan situationen blive temmelig uigennemskuelig, og selvom vi dybest set holder af hinanden, kommer der en mængde umiddelbart uforståelige problemer frem i samværet.

Fra fjendskab til venskab

Du/I kan få støtte til at få mere klarhed over, hvor forskellige følelser og opfattelser hører hjemme, hvor du selv aktuelt er i forhold til din partner og til at opleve ham/hende mere i sin egen ret. Det betyder som regel, at en form for venskabelig forståelse kan opstå, og ud af denne vil kærligheden måske igen blomstre endnu mere fuldt og helt, men det kan også betyde bedre indbyrdes forståelse af nødvendige grænsesætninger og måske adskillelse. Hvis I begge dybest set gerne vil nærmere hinanden, er adskillelse dog ikke den mest nærliggende løsning.

Jeg har levet i både flere korterevarende og et meget langvarigt parforhold (over 30 år) og har arbejdet terapeutisk gennem mange kriser i løbet af årene med fortsat uddybning af forholdet og større forståelse og kærlighed til følge. Jeg har også undervist teoretisk i parforholds-problematikker.
I min forståelse er parforholdet et af de allerbedste steder at udvikle sig, fordi en intim partner ikke kan undgå at reagere på dine ubevidste sider, så pardynamikken virkelig kan lære dig værdifulde sider af dig selv at kende, og måske give dig evnen til at elske - en af de største gaver i livet. 

Projektionsøvelse

1. Sæt dig et sted for dig selv med f.eks. en pude foran dig.
2. Tal til puden som til den person, du ønsker et ændret forhold til. Fortæl hvordan du oplever ham/hende. Vær sandfærdig og lad dine følelser komme fuldt til udtryk.
3. Stop, luk øjnene og gå indad.
4. Gentag nøjagtig de samme ord, nu indledt med "Jeg -" i stedet for "du -"
5. Mærk hvad dette gør ved dig med en kærlig holdning til dig selv, og lad det starte en proces.
6 .Bliv opmærksom på, at du nu bringer energien "hjem", hvor du kan omforme den frem for at have den fastlåst på andre.

Påskønnelsens A-B-C

A. Fortæl din partner, hvad ved hans/hendes væren eller gøren du værdsætter.
B. Fortæl hvordan det beriger dig.
C. Udtryk din taknemmelighed.