Fortiden blander sig ofte uhensigtsmæssigt i vores aktuelle liv

Mange problemer i vores aktuelle liv er forårsagede af, at vores fortid stadig blander sig og forstyrrer vores nærvær. Aktuelle situationer opfattes skævt og får tillagt betydninger, som de slet ikke har, aktuelle følelser er upassende og måske umiddelbart uforståelige, ofte overdrevne, og vores handlinger bliver uhensigtsmæssige, fordi motivationen for dem er uklar.

En vej til større nærvær og intensitet i livet er at færdiggøre de oplevelser, der stadig spiller ind fra din fortid, især din tidlige barndom, men måske også senere oplevelser, der umiddelbart var for overvældende til, at du kunne rumme dem. Såvel fødslen, spædbarnslivet, som barndommen i øvrigt (og måske tidligere liv) er hos mange præget af oplevelser, der ikke var optimale for sund vækst. De er fortrængt ud af bevidstheden og kan betyde lidelser og indskrænkninger i livsudfoldelsen resten af livet.

Fortiden kan genopleves og integreres i en ny forståelse, der ændrer den forstyrrende indflydelse

Men sådanne oplevelser kan også blive kilden til større nydelse i livet, ekspansion og modenhed, fordi det er muligt at gå tilbage og genopleve, men nu fra et helt andet perspektiv. Hvor du som lille reelt var afhængig og måtte tilpasse dig i forhold til dine forældre eller plejepersoner, er du i dag er reelt uafhængig og kan bevidst gå ind og ud af de fortidige oplevelser. En bevidst genoplevelse og forståelse betyder heling og færdiggørelse, så situationerne ikke længere tynger dit liv. Det kræver imidlertid, at du er godt forankret i her-og-nu, og det er derfor en kompetent hjælper og/eller forskellige nærværs-teknikker kan være nødvendige for at holde fokus.

Der er mange veje til at hele traumatiske oplevelser

Du kan gennem forskellige metoder få støtte til at genopleve og integrere tidligere traumatiske oplevelser. Heldigvis er det sådan, at oplevelserne ofte selv presser på for at blive bevidste og helet, så det i højere grad drejer sig om at tillade en naturlig proces at udfolde sig i trygge rammer, end det handler om den enkelte metodes effektivitet. Det kan også være, at oplevelserne var så overvældende, at arbejdet med deres integration drejer sig om at bremse deres påtrængende kaotiske indflydelse og langsomt og metodisk tillade flere og flere aspekter at blive samlet til en forståelig helhed.

En vej er gennem kroppen. Kroppen ”husker”, og sansninger og impulser fra traumatiske og ufærdige oplevelser findes stadigvæk i nervesystemet og kan bringes til bevidsthed og hjælpe en heling og færdiggørelse. Jeg anvender forskellige typer kropsopmærksomhed og specielt metoden ”bioenergetik”, skabt af Alexander Lowen, eller i andre tilfælde teknikker fra arbejde med post-traumatisk stress, som beskrevet af Peter Levine og Babette Rotschildt. Også tilgange fra Arthur Janovs primalterapi kan vise sig frugtbare.

Når vi udsættes for en situation, vi ikke helt kan rumme, ændres vores åndedræt. Gennem åndedrætsopmærksomhed og forskellige åndedrætsteknikker kan du igen komme i kontakt med erindringerne, og med støtte i den nu mere trygge situation kan du bedre rumme oplevelsen og lægge den bag dig. Vi kan også vælge at bruge en særlig åndedrætsteknik, der bruger bevidst hyperventilation til at ændre blodgennemstrømningen i forskellige områder af hjernen, så ubevidste forestillinger og erindringer lettere bliver tilgængelige. Denne metode er bl.a. udformet af Stanislav Grof og beskrevet af den danske psykiater Gustav Hansen.

Ofte handler traumatiske situationer om følelser, vi ikke kunne udtrykke i situationen. Gennem hjælp til følelsesudtryk kan du åbne for erindringer og afslutning af situationen måske med en ny følelse af tilgivelse.

Sommetider er mentalt arbejde med symboler og associationer den bedste vej. Det kan f.eks. foregå i en guided fantasi, hvor du bliver ført gennem en række af forestillinger, der integrerer fortiden og fører til ny forståelse. Eller vi kan fokusere på dine drømme og dine associationer og følelser omkring dem, hvad der kan vise sig meget udbytterigt.

Allervigtigst er det dog som nævnt, at du kan føle dig tryg og afslappet til at give slip på det voksne jeg for en tid. Ligegyldigt hvilken metode, du finder mest frugtbar, er en varm, omsorgsfuld interesse fra din hjælper ofte det, der betyder noget for en udviklingsproces. Gennem mangeårigt arbejde med disse processer har jeg en erfaring, som måske kan komme dig til gode.

Når fortiden ikke overskygger nutiden, bliver fremtiden åben

Hvis fortiden overskygger nutiden, bliver fremtiden problematisk. Fordi den bliver en gentagelse af fortidens mønstre. Når du gør dig færdig med fortiden, bliver du samtidig fri til at udfolde dig i nuet og skabe din fremtid baseret på denne frihed. Det kan gøre livet til en spændende, eventyrlig rejse frem for en sej gennemlevelse af et næsten fastlagt livsforløb. 

Oplevelsens ABC

A. En fuld og hel oplevelse kan siges at bestå af følgende:
a. En sansning af den fysiske situation.
b. En hensigtsmæssig adfærdsimpuls.
c. En følelse omkring situationen.
d. Et forestillingsbillede af situationen.
e. En forståelse af situationens betydning.

B. Hvis et eller flere af aspekterne fortrænges fra bevidstheden, fordi det er for overvældende eller smertefuldt, bliver oplevelsen "ufærdig". Det ubevidste aspekt vedbliver at have indflydelse på dit liv i form af uforståelige eller plagfulde sansninger, handlemønstre, følelser, billeder eller forvirring.

C. Når alle aspekter er bevidste, tiltvinger oplevelsen sig ikke længere plads, men bliver en erfaring, du positivt kan bruge.