Jeg tilbyder dig hjælp til klarhed og omsorgsfuld støtte til forandring, hvis du f. eks.

 • føler dig i en krævende eller belastende situation
 • har uklare, uforståelige eller overvældende følelser eller kropsreaktioner, f.eks. angst, vrede, ked-af-det-hed, uforklarede smerter, rastløshed eller generelt mangler glæde ved livet
 • oplever gentagne alvorlige problemer i forhold til din partner, dine børn, kolleger eller venner
 • opdager at fortidige situationer og gamle psykologiske mønstre forstyrrer dit nærvær og aktuelle liv
 • ønsker at erstatte eller supplere medicinsk behandling af en psykisk lidelse med psykoterapi
 • vil øge din kompetence til dit eget terapeutiske virke
 • gerne vil i gang med - eller fortsætte - et personligt, måske spirituelt udviklingsforløb

Om terapien

En terapeutisk samtale vil typisk indledes med, at du beskriver din livssituation og dine tanker og følelser omkring den. Derefter begynder det egentlige terapeutiske arbejde, der kan have flere udformninger.
Jeg anvender disse metoder:

 • fælles analyse af din situation og løsningsforslag til praktiske ændringer af dine omgivelser, din måde at bruge din tid på eller dine vaner
 • dialog med skærpet opmærksomhed på tanker, forestillinger, følelser og kropsreaktioner her-og-nu, for at hjælpe dig til at blive mere autentisk
 • forskellige kropslige øvelser, der kan hjælpe dig til større harmoni, f.eks. til at give slip på spændinger og til at finde dine kropslige ressourcer
 • fokusering på din livshistorie med genoplevelse og integration af oplevelser, der influerer negativt på dit nuværende liv
 • skærpet opmærksomhed på dine følelser og deres udtryk og dermed hjælp til at udtrykke en hvilken som helst følelse helt og fuldt
 • hypnose, hvor du i dyb afslapning kan fokusere på normalt ubevidste erindringer, følelser, sansninger eller tankemønstre og forandre deres virkning på dit liv
 • åndedrætsøvelser, der kan hjælpe dig til at få mere energi, følelsesmæssig afklaring, dyb afspænding og ny forståelse
 • fokusering på dine drømme og dine associationer og følelser i forbindelse med dem, der kan give dig større forståelse og integration af ubevidste sider af dit liv
 • forskellige nærværs- og meditationsteknikker, såvel ”mindfulness” som aktive meditationer, der kan give dig klarhed, stilhed, accept og ny forståelse
 • genopdagelse af det humoristiske aspekt ved mange af livets udfordringer

Du kan vælge en enkelt samtale, men du vil typisk få større udbytte af flere, måske 3 - 8 med én til tre ugers mellemrum for at igangsætte og fastholde en egentlig forandringsproces. En terapeutisk samtale varer 1 - 1 1/4 time.
Jeg tilbyder også sommetider gruppe-workshops for 4 - 8 deltagere. Det kan være ca. 2½ time en hverdagsaften eller 6-7 timer en lørdag eller helligdag. Disse workshops annonceres her og i Ry-områdets lokalvis.
Endelig tilbyder jeg foredrag, f.eks. "Fra stress til kreativitet", ”Når fortiden forstyrrer dit liv” eller ”Fra fjendskab til venskab – i parforhold”, men andre emner kan også aftales. De kan afholdes i lokalerne her i forbindelse med klinikken eller et andet sted efter dit/jeres ønske.

En terapeutisk samtale koster 600 kr. og foregår i Psykoterapeutisk Klinik, Brunhøjvej 10, baghuset 1. sal, 8680 Ry.

Du bestiller en tid på tlf. 51 50 10 86.
Hvis jeg har tlf. -svarer tilsluttet, kan du indtale navn og tlf.nr., og jeg ringer så til dig snarest muligt eller på et tidspunkt, du beder mig om.
Du kan også sende mig en mail, som jeg kan besvare, evt. med dit tlf.nr. og bedste træffetid, så jeg kan ringe dig op.
Mail: psykoterapeutisk.klinik.i.ry@mail.dk

Samtaletidspunktet kan være formiddag, eftermiddag eller aften frem til sidste mødetid kl. 19 eller lørdag formiddag med sidste tid kl. 13.
Du vil næsten altid kunne få en tid inden for ganske få dage, hvis du ønsker det.

Psykoterapeutisk Klinik i Ry er en psykologpraksis, hvor jeg anvender psykologiske og kropsorienterede psykoterapeutiske metoder. Hvis du har symptomer, der tyder på en kropslig sygdom, bør du kontakte din læge for at få en lægefaglig vurdering og evt. lægelig behandling.

Via menuen til venstre kan du komme til forskellige tekster, der grundigere beskriver de temaer, jeg fortrinsvis beskæftiger mig med. Din problematik behøver imidlertid ikke at tage sig ud præcis som beskrevet, for at vi kan samarbejde.
Ses vi ?

Psykoterapi nær Århus hos psykolog Sangeet Flemming Orheim

En terapeutisk samtale varer 1 -
1 1/4 time
, koster 600 kr. og foregår på nedenstående adresse.
Du kan se den præcist på kortet på siden "Praktiske oplysninger".

Du kan henvende dig med et hvilket som helst psykologisk problem, som du ønsker klarhed omkring og ønsker at ændre.