Det er ikke altid klart, at vi er i krise

Vi er i krise, når vores liv ændrer sig på en måde, hvor vi ikke længere kan bruge vores vante selvforståelse og  handlekompetencer, og måske overvældes vi af skiftende følelser.

Nogle kriser har at gøre med kroppens udvikling. Du kan f.eks. have vanskeligt ved at finde en kæreste eller få et forhold til at blomstre, du kan have problemer med et godt og givende sex-liv, med at blive forælder, med din krops aldring eller med sygdom og/eller udsigt til snart at dø.
Andre har at gøre med sociale forhold: Du kan f.eks have vanskeligheder med at begynde eller afslutte en uddannelse, med fyring og arbejdsløshed, med utroskab eller skilsmisse, med årlig økonomi eller med pensionering.
Endelig kan uventede begivenheder med ulykker, tab af nærtstående eller krænkelser jo medføre krise.

Selvom krisens varighed og konsekvens kan være vidt forskellig, har du i krisen overordnet altid muligheden for indskrænkning og stagnation eller for ekspansion og vækst. Heldigvis har mange mennesker ressourcer i sig selv eller deres netværk til at kunne gennemleve kriser; men ikke nødvendigvis til at vokse gennem krisen. Og for nogle kan en krisesituation uden hjælp altså medføre, at de går i stå eller indskrænker deres liv.

Du kan få støtte til at gøre din krise til en konstruktiv vækstmulighed

Det første trin er overhovedet at få klarhed over, at du er i krise, og hvori den består. Måske oplever du forvirring, uforståelige følelser, overvældelse, afmagt, kropslige symptomer, men ved nærmere fokusering kan du måske se en sammenhæng med en kritisk livssituation, et tab eller en krænkelse. Allerede denne forståelse er ofte en hjælp.

Et vigtigt trin er at tillade krisens følelser udtryk. Indestængte følelser bremser processen og kan blive til kropslige lidelser. Du kan få hjælp til at mærke og skelne dine følelser og udtrykke dem i trygge rammer.
Angst er en typisk følelse forbundet med en ny uvant situation og befriende at tillade.
Vrede kan hjælpe dig til at mærke din modstandskraft og livsvilje, og udtrykt konstruktivt kan den give dig styrke
Ked-af-det-hed/sorg er den naturlige følelse når noget kært mistes, og den dybe gråd er typisk forandringspunktet i krisen
Herefter kan livsglæde og kærlighed igen begynde at blomstre.

Du kan også få støtte til krisens sidste trin som er en nyorientering i livet, ofte med en forandret forståelse af mange forhold omkring krisen.

Naturligvis er processen din helt personlige vej, som en professionel hjælper kun kan være støtteperson for.

Kriseforløbets ABC

A. Når du finder dig selv i en uventet situation, du ikke umiddelbart kan håndtere, er det almindeligt at gå mere eller mindre i chock. I forsvar afstår du fra fuld tilstedeværelse. Derfor er det første skridt igen at blive nærværende og erkende, hvad der er sket.

B. Der vil ofte være en følelsesmæssig reaktion på denne erkendelse. Det kan være godt at tillade sig en periode med stærke følelser og måske psykosomatiske reaktioner. Hvis de bremses, kan de kan de blive vedvarende og i længden gøre dig syg.

C. Det er en opgave, der som regel kræver bevidst indsats, at etablere sig i den nye situation. Du må sige "farvel" til gamle mønstre og måske opbygge en helt ny identitet. Det kan blive et frem- eller tilbageskridt.