Der er ofte en modsætning mellem vores tanker og vores kropsimpulser og følelser

De fleste af os er opdraget i en kultur med modsætning mellem forstanden og kroppen og mellem intellekt og følelse. Kroppens fornemmelser og impulser bliver let undertrykte, misforståede eller misbrugte i forhold til forstandens idealer. Vi vil ikke mærke, hvad vores krop fortæller os, fordi det let bliver forstyrrende for vores projekter, eller vi træner og dyrker kroppen som redskab for forstandens ambitioner. Følelserne kan blive en forvirret sammenblanding, der sjældent udtrykkes klart, eller de holdes simpelthen på afstand som upassende og distraherende. Det kan betyde dybest set selvdestruktive vaner med overhøring af træthed og smerte eller af spontanitet og legelyst, eller en livsstil der langsomt ødelægger kroppens sundhed. Og det kan betyde identitetsforvirring, hvor vi får rodet os ud i situationer, vi slet ikke ønsker, fordi vores følelser er uklare.

Forstanden kan blive et frugtbart redskab for kroppens impulser og følelserne

Frem for at være i modsætning kan ”hovedet” og kroppen lære at samarbejde. Og frem at følelserne undertrykkes eller afrettes, kan de blive dine bedste vejledere til det liv, du ønsker dig. Du kan få støtte til at skærpe din opmærksomhed på sansninger og impulser i din krop og i højere grad respektere og værdsætte dem. Og du kan få støtte til at give slip på tankemønstre og idealer, der går imod din kropslige virkelighed. Ligeledes kan du få hjælp til at identificere og konstruktivt bruge dine følelser. Jo mere du bliver ven med dem, jo mindre voldsomme og måske skræmmende bliver de. I stedet for at blive fortolkede og analyserede bliver de mærket, og hjælper dig til et mere harmonisk og kærligt liv.

Jeg bruger forskellige metoder til øget kropsopmærksomhed, guidede fantasier og kropsorienterede  meditationsteknikker. Dybest set er det dog nok mit eget mangeårige arbejde med disse temaer, der måske kan blive til gavn for dig.

Følelsernes A-B-C

Angst er en naturlig følelse, når noget nyt, indefra eller udefra, er ved at ske. Den kan være et konstruktivt signal om nødvendigheden af ændringer.
Vrede er dybest set en livgivende og beskyttende kraft, der kan være modgift mod angst. Den er ikke det samme som destruktiv adfærd. Sårbarheden efter fuldt udtrykt vrede er en åbning mod verden.
Ked-af det-hed/sorg er den naturlige reaktion på tabet af noget kært. Den tilhørende gråd er ikke uendelig, hvis du giver virkelig slip og overgiver dig til håbløsheden.
Livsglæde og munterhed fremkommer spontant, når du tillader de foregående følelser at blive mærket og forstået.
Medfølelse og kærlighed følger naturligt af sand livsglæde, der deles med andre.
Lyksalighed er opnåelig, når kærligheden til alting overtager.