En stresstilstand kan opleves på mange måder

Din krop kan være i vedvarende aktivering med få eller mange symptomer på dette: Anspændte muskler, hovedpine, hjertebanken, hektisk åndedræt, dårlig fordøjelse, hyppig tissetrang, uro og rastløshed, utilfredsstillende sex m.m.
Eller omvendt kan kroppen være præget af opgivenhed: Kraftesløshed, træthed og udmattelse, ingen sexlyst, hyppige infektioner eller andre sygdomme m.m.
Følelsesmæssigt er du måske præget af irritation og uhensigtsmæssige vredesudbrud, eller af angst, afmagtsfølelse eller hjælpeløshed.
Du kan have svært ved at sove, din koncentrationsevne og dit engagement kan være nedsat, og familie og venner opleves ikke længere som støtte men måske som forstyrrelser.
Alle typer overforbrug af f.eks. mad, alkohol, tobak, medicin, eller PC, TV, aviser og blade m.m. kan være ukonstruktive forsøg på at glemme eller dulme stress-tilstanden.

Dybest set kan du opleve livet som truende eller krævende over dine evner og ressourcer, og du forsøger at klare dig enten gennem kamp, gennem flugt eller ved passivitet.

Der flere veje ud af stresstilstanden

Er der en oplagt situation som kilde til din stress-reaktion kan du få støtte til at gøre dig mere kompetent til at mestre situationen, eller støtte til at ændre situationen, hvis dette er muligt.
En anden vej er at ændre din stress-reaktion. Gennem større kropsopmærksomhed, afspænding, guidede fantasier eller meditationsteknikker er det muligt at bringe dig i større ro og klarhed, så det kropslige ubehag dæmpes eller forsvinder, og dine følelser og måske forståelse af hele situationen og dine handlemuligheder ændrer sig.
Du kan også få støtte til at blive opmærksom på de fortolkningsmønstre, du bruger over for de stress-befordrende situationer. Ofte har vi gennem vores opvækst lært typiske mestrings-strategier, som vi fortsat ubevidst benytter i aktuelle situationer, der er helt anderledes. Det betyder, at vi reagerer uhensigtsmæssigt på udfordringer og konfrontationer, fordi vi tillægger os selv barnlig afhængighed og svaghed og glemmer den voksnes selvstændighed og styrke.
Ofte ledsages stress-reaktionen ligeledes af en umådeholden stor alvor, og et humoristisk lys på situationen kan typisk vise helt nye indfaldsvinkler og muligheder.
Endelig har vi hyppigt en tilbøjelighed til at se os selv som ”alene i verden”, når vi bliver stressede. At få støtte til at blive opmærksom på dine mulige hjælpere, og forbedre din evne til at bede om hjælp, når det er nødvendigt, er ligeledes en mulig vej ud af stress-tilstanden.

Dybest set handler det om at forvandle den grundlæggende oplevelse af at være nødt til at kæmpe for at overleve, til i stedet at leve sit liv, mens man har det, og lade kreativiteten blomstre i glad livsudfoldelse. Dette kan ske uden anvisninger fra andre, når først stress-perspektivet er ændret.

Stress-håndterings A-B-C-:

A. At erkende at man er “stresset”, dvs.blive/være opmærksom på kropslige og psykiske tegn på stress-reaktion - og evt. undgåelsesstrategier.

B. At undersøge om opfattelsen af situationen som truende eller krævende over evne faktisk er rigtig - eller du gentager et gammelt mønster.

C. At ændre situationen, hvis det er muligt, dvs. bruge optimal indsats på at fjerne dens “stressor”-virkning.

D. At acceptere en situation, der ikke umiddelbart kan ændres, dvs. leve uanstrengt, afslappet og kreativt i den. Måske er den nødvendig, for at en bestemt udvikling kan ske.

E. At kunne skelne mellem situationer, der kan ændres og situationer, der ikke umiddelbart kan ændres!